• Gestió integral de piscines climatitzades, piscines exteriors i grans complexos esportius.

• Redacció de projectes.

• Manteniment i reformes d’instal·lacions (hivernació, posada a punt, optimització de recursos…)

• Formació i reciclatge dels seus tècnics.

• Organització i servei d’activitats físiques i de lleure.

• Assessorament i acompanyament durant tot el procés.